Bilar/fordon

Merparten har Euro 5 motorer. Vi har 3st med Euro 6(högsta avgaskraven) och fler tillkommer med tiden.

Cement

Vid cementproduktion så måste "råmaterialet" brännas vid väldigt hög temperatur. Detta är energikrävande och ger upphov till koldioxidsutsläpp. Cementa som vi köper vår cement av arbetar ständigt med att förbättra reningen vid tillverkningen. En nollvision av utsläppen finns med i horisonten. Utsläppen per ton kryper sakta men säkert ned. Senaste tillskottet var att introducera Bascementet från Slitefabriken 2013 där man ersatt en del av klinkern med flygaska och i förlängningen dra ned på koldioxidutsläppen. Flera fabriker inom Cementa är på gång med samma förändringar för att skapa en liknande struktur på innehållet.

Betong

Betongytor som exponeras för luft tar upp koldioxid. Detta är det inte många utanför branschen som vet om. En uträkning har gjorts och dessa ytor tar upp ca 300 000 ton koldioxid årligen.

Av betongen vi får över här på fabriken i Veinge gjuter vi staplingsbara klossar i olika storlekar som sedan säljs vidare. Endast en liten del blir över som läggs på upplag och krossas ned till ett grovt bärlager.

Vi arbetar hela tiden med att försöka minska cementåtgången i varje producerad kubikmeter betong och optimera produkten så mycket som möjligt för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Veinge Betong AB