Veinge Betong AB startades 1958 av Per Wretlind från Stockholm. Fram till 1982 då dagens ägare Lars-Åke o Sven-Erik Jonasson tog över drevs företaget av deras far Joakim Jonasson.

Sedan 1/10 2014 är Veinge Betong AB ett dotterbolag till Gustav R. Johansson i Ljungby.

Allt startades i liten skala för att med åren växa till att idag syssselsätta ca 20 personer. 

Huvudsysslan är produktion o leverans av färdigblandad fabriksbetong med betongpumpar o roterbilar. Vi har en egen krossanläggning o lagerför de flesta material. Vi utför också egna schaktarbeten med hjullastare.

Våra produkter finns i husplattor, lantbruk, broar etc.

Vårt kundregister är mycket brett. Det innefattar allt från privatpersoner till byggbolag av olika kategorier.

Många av företagets anställda har arbetat här länge och har mångårig kunskap av betong och grus.  

Vi anser det väldigt viktigt att behandla alla kunder på samma vis, stor som liten och framför allt ge en god service.  En liten kund kan bli en stor kund.......

Välkomna!

Veinge Betong AB