Veinge Betong AB tillverkar fabriksbetong i tillverkningsklass 1, dvs den högsta klassen. Vi är certifierade av Nordcert. 2 ggr per år görs det en revision på fabriken för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt SS EN 206. Vi tar också kontinuerliga(varje vecka) prov på både grus o betong. Detta för att du som kund ska få bästa möjliga produkten.

Det finns ett antal olika kombinationer beträffande hållfasthet, stenstorlek, flytklasser mm att välja mellan när det kommer till att beställa betong. För att få rätt betong levererat på bästa möjliga vis, kontakta oss.

Vill du/ni prova er färska eller hårdnade betong, kontakta oss så ombesörjer vi detta.

Vi har slodor, vibratorer, laser, rakor mm för uthyrning. Säg till om detta när du beställer betongen.

Välkomna! 

Varför det är en bra "affär" att använda betong för du reda på genom att klicka på denna texten!

Om betong

Betong är en naturlig produkt som består att cement, grus, sten o vatten plus små mängder tillsatsmedel när så krävs med olika inverkningar som exempelvis gör att betongen flyter bättre, tar längre tid innan den härdar, härdar snabbare, gör betongen frostbeständig eller torkar fortare osv. Betong väger ca 2300-2400kg/m3.

Färdighärdad betongmassa tål väldigt högt tryck, o kan utnyttjas under lång tid. Den är dessutom tätt, tål naturens krafter, möglar inte, är energilagrande dvs värme sparas i massan o ligger kvar för att jämnas ut vid kallare väderlek, brandsäkert o ljudisolerande. Betong är totalt formbar vilket gör att du kan få de ytor du vill. Dessa i sin tur är mycket slitstarka. 

Betong har en mycket hög livslängd. Än idag finns det byggnader kvar från Romartiden. Framställningen av cement kräver dock mycket energi. Cementtillverkningen står idag för ca 4-5% av världens koldioxidutsläpp, men ser man till hela livscykeln så visar det bara en liten skillnad i val av stommaterial.

Hållfasthetsklasser

Betong delas in i olika hållfasthetsklasser(se nedan). Första värdet står för lägsta hållfasthetsvärde på cylindrar o andra värdet på kuber i respektive klass i MPa.

Betong som långt bak i tiden hette K300, bar senare namnet K30 och idag heter den C25/30.

Hållfasthetsklasser
C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C30/37, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C54/65, C55/67, C58/70, C60/75.

Ovanstående kvaliteeér går att få med olika sorters stenstorlekar(4/8, 8/16,16/28) beroende på hur konstruktionen ser ut och vilka krav som ställs, flera konsistensklasser, flertalet också med anläggningscement(tål salt) o luftporbildare(motverkar att betongen fryser sönder).

Konsistensklasser-för "vanlig" betong
S1   Sättmått 10-40mm         Tidigare kallad Plastisk
S2   Sättmått 50-90mm         Tidigare kallad Trög
S3   Sättmått 100-150mm      Tidigare kallad Lättflytande
S4   Sättmått 160-210mm      Tidigare kallad Halvflyt
S5   Sättmått >210mm          Tidigare kallad Flytbetong

Utbredningsmått-för Självkompakterande betong(SKB)
SF1 550-650mm
SF2 660-750mm
SF3 760-850mm
Vi använder oss till största delen av SF1 då det täcker de flesta gjutobjekt.

Cement

Vi levererar betong med cement från Cementa och vi använder oss av:
Byggcement Skövde med hållfasthet 42,5MPa-lite finkornigt malt för en snabbare begynnade hållfasthetsutveckling.  
Anläggningscement Degerhamn med hållfasthet 42,5MPa-lite mer grovkornigt malt för att inte härda så snabbt inledningsvis och ge hög värme. Används mest till grova konstruktioner för att hålla ned värmeutvecklingen o eller objekt utsatta för salt o kemiska angrepp.

Betong i olika former

Självkompakterande betong-Vinningen med denna betong är att den ej behöver och ska absolut inte vibreras. Den flyter ut till "rätt" ställe med minimalt arbete. Det leder till en tystare arbetsmiljö plus att man kan vara en person mindre vid gjutningen eftersom du ej behöver någon som vibrerar. Gjutningen brukar också gå snabbare då man slipper vibreringsmomentet. Vi har några olika sorter att välja på beroende på hur snabb uttorkning du vill ha. Tänk dock på att detta är en lös betong. Ju lösare betong desto högre formtryck. Glöm inte bort att underlaget måste vara helt tätt då denna betong kryper. Är exempelvis inte cellplastskivorna ordentligt förankrade eller om man använder  mycket småbitar av detta finns det en risk att den lyfter. Har den väl gjort detta är det inte lätt att få rätt på.

Standard/Ordinär betong-Är precis som det låter en betong för många olika saker. Den är inte speciellt anpassad för något ändamål. Funkar till många enklare saker.

Flytbetong-Är den betong som används mest idag. Mer lättarbetad o flyter bättre än standardbetong.

Snabbtorkande betong-Används när man vill att uttorkningstiden ska krympas i tid, vilket leder till att byggtiden kan förkortas. Används till största del i golvgjutningar. Denna betong är väldigt tät och därmed tar inte åt sig vatten lika lätt som i sin tur då gör att torktiden kortas. I och med att vattenmängden är väldigt låg så krymper inte denna betongen heller så mycket. Däremot så är den mycket känslig för uttorkning och kräver att man vattnar den tidigt efter gjutning. Tänk på att anpassa armeringen till denna betong då den oftast blir väldigt stark o kan i så fall medföra sprickor i betongen.

Fiberbetong-I betongen går det att få glasfiber, plastfiber eller stålfiber om man så önskar. Se nedan för respektive fibers egenskaper. Fiber ersätter helt eller delvis armeringsnät beroende på hur konstruktionen ser ut. Fiber ersätter dock aldrig armeringsjärnen i voten/kantbalken.
Glas- o plastfiber: Ger minskad risk för sprickor o ökar stabiliteteten i betongen. 
Stålfiber: Fungerar som ersättning för armeringsnät och ligger jämnt utspritt i betongen. 
Alla fiber tillsätts på fabriken.

Finsats-Grus, sten, cement o vatten blandat till en jordfuktig massa. Används till golv istället för betong. Fördelen med detta är att fukten är lägre redan från början och torkar då också ut snabbare. Kan även användas till att sätta sten.  Levereras med flakbil.

Frystestad betong/Anläggningsbetong-Denna betong är testad av ett ackreiterat laboratorium och används huvudsakligen till carportar, konstruktioner utsatta för kemiska angrepp o broar. När vatten fryser ökar dess volym med 9%. För att klara detta så tillsätts en luftporbildare i betongen som gör att vattnet får möjligt att expandera inuti dessa små porer i betongen utan att spränga sönder den. Anläggningscementen som i denna betong används tillsammans med ovan nämnda lufporbildare gör att betongen klarar både salt o frysningen. Vår starkaste frystestade betong klarar/uppfyller kraven för exponeringsklasserna XD3/XF4.

Betong med luftillsats-Fungerar på samma sätt som den frystestade ovan men, men uppfyller inte samma höga krav vad gäller saltet.

Varm betong-From/generellt 1/12-31/3 beräknar vi att det är vinterklimat och då tillsätter vi värme i betongen för att den ska härda snabbare. Detta för att kylan inte ska ta överhand innan betongen uppnått en viss hållfasthet.  Glöm inte att värma upp formar, håll dom fria från snö och skydda dom mot frost o kalla vindar.

Acceleratortillsats-Ger extra fart på härdningen och används vid temperaturer under 5 plusgrader. Är inte kloridbaserad. Säg till vid beställning om du vill ha detta. 

Retarder-Fördröjer härningsproceduren mellan cement och vatten. Säg till hur många timmar du vill ha det fördröjt så doserar vi i erfoderlig mängd.


Att tänka på innan du beställer...

1. Mängd-Mät längden x bredden x höjden i meter och du får ut m3. Glöm ej att räkna med voten/kantförstyvningen. Var noga med att du mäter av exakt höjd, så att rätt mängd levereras. Gjuter du direkt på makadam så lägg gärna på någon centimeter i höjd då betongmassan flyter ner mellan stenarna.

2. Vilken betong behöver jag?-På din ritning finns där något som heter exponeringsklasser,hållfasthets- och vct krav . Tala om för oss vad dessa är, så blir det rätt betong till objektet. Har du inte detta? Förklara då för oss så noggrant som möjligt var det är du ska gjuta. Var det är beläget(inne eller ute), vad konstruktionen ska användas till(ex. truckkörning) hur tät armeringen är och vad den kommer att utsättas för(ex. frysning o tining, kemiska angrepp, salt osv). Hur långt det är mellan gjuttillfället och eventuell golvläggning. Ju noggrannare du förklarar, desto lättare blir det för oss att se till så att du får just rätt betong.

3. Formar-Se till så att du stagat upp formen ordentligt. Betong har ett högt formtryck i lös form. Är du osäker, ta hjälp!! Det samma gäller om du inte gjutit förr. Det kräver en viss vana för att få ett fullgott resultat.

4. Lossningssätt-Det finns 2 sätt att välja mellan, pump eller roterbil. 
Pumparna når 22m(2st) o 28m(2st). Är det längre fram till det som ska gjutas så kan vi koppla på slang. Ska du gjuta inomhus behöver 22m pumparna 5.7m i takhöjd för att veckla ut masten, 26m pumpen 7m o 28m 7,5m. 
Roterbil har en ränna som man fäller ut bakom bilen. Med dessa når man 9m rakt bak och ca 8 m i sidled och har en svängradie på 180 grader. Tänk på att för att nå 9m och få tillräcklig lutning på rännan så bör objektet vara i markplan. Om inte, fråga när du beställer betongen, så att det går att genomföra. 
Lastbilarna kräver en höjd på 3,8m o en bredd på 2,5 m.

5. Leveranstid och intervall.

Under Gjutningen...

Om du använder vibrator:
*Vibrera tätt ca 0,5m mellan nedsticken.
*Vibrera tills att ytan blir blank
När du vibrerar så komprimeras betongen och tätheten o hållfastheten ökar, armeringen omsluts, luften minskar. Vid användning av flytbetong ska du vibrera kortare tid eftersom den är lösare och då fyller ut formen lättare.
Ha en gjutfront som är ca en 1m bred oavsett betongsort (lättare att arbeta med).

Efter gjutningen...

Så snart möjligt efter att gjutningen är färdig och ytan börjar hårdna, börja dimma med vatten. Ytan får aldrig vitna. Var dock försiktig med vattning när det finns risk för minusgrader. Färsk betong får aldrig frysa!! Ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Så fort ytan blivit något hårdare(på gjutdagen) så går det istället bra att ställa vattenspridare på plattan Kolla när spridarna börjar gå så att det inte blir små kratrar i betongen. Då har du varit för ivrig. Om inte... fortsätt med att vattenmätta i minst 3 dygn(längre gör inget). Detta för att få så lite sprickor som möjligt och öka hållfastheten. Den vibrationsfria betongen är speciellt känslig för uttorkning det första dygnet.

Beträffande golvläggning på betong, ta kontakt med din lokala golvläggare så att dom kan mäta fukten innan golvläggningen påbörjas.

Veinge Betong AB